SIX players to follow Federico Fazio to Arsenal

*