View mode
  • 22Kerzhakov
  • 5Grigalava
  • 3Gadzhibekov
  • 7Agalarov
  • 6Epureanu
  • 16Mkrtchyan
  • 88Aliyev
  • 90Smolov
  • 81Burmistrov
  • 20Sobolev
  • 30Bukharov
  • 1Esteban
  • 15Poulsen
  • 29Jan Wuytens
  • 2Johansson
  • 4Viergever
  • 6Reijnen
  • 8Gudelj
  • 12Elm
  • 20Jóhannsson
  • 22Berghuis
  • 23Beerens
  • 1Pomazan
  • 27Dzhenetov
  • 28Serderov
  • 2Eshchenko
  • 99Abdulavov
  • 4Angbwa
  • 16de Winter
  • 26Ortíz
  • 19Henriksen
  • 7Berg Gudmundsson
  • 34Hoedt
  • 44Avdic
  • 5Gorter

  Anzhi Makhachkala

  Starting line up
  Formation 4-2-3-1
  • 22 M. Kerzhakov
  • 5 G. Grigalava
  • 3 A. Gadzhibekov
  • 7 K. Agalarov (Abdulavov ')
  • 6 A. Epureanu
  • 16 K. Mkrtchyan
  • 88 O. Aliyev
  • 90 F. Smolov
  • 81 N. Burmistrov (Eshchenko ')
  • 20 V. Sobolev (Serderov ')
  • 30 A. Bukharov

  AZ

  Starting line up
  Formation 5-4-1
  • 1 E. Alvarado
  • 15 S. Poulsen
  • 29 J. Wuytens
  • 2 M. Johansson
  • 4 N. Viergever
  • 6 E. Reijnen
  • 8 N. Gudelj
  • 12 V. Elm
  • 20 A. Jóhannsson
  • 22 S. Berghuis
  • 23 R. Beerens
  Substitutes
  • 1 E. Pomazan
  • 27 M. Dzhenetov
  • 28 S. Serderov
  • 2 A. Eshchenko
  • 99 I. Abdulavov
  • 4 B. Angbwa
  Substitutes
  • 16 Y. de Winter
  • 26 C. Ortíz
  • 19 M. Henriksen
  • 7 J. Berg Gudmundsson
  • 34 W. Hoedt
  • 44 D. Avdic
  • 5 D. Gorter

  No preview for this match has been published yet.